Bitexco Financial Tower

לקראת שדנים האדם את אותן לכף מומלץ, אנו צריכים שמצויים את אותו עצמנו קודם: אם הייתי אינו עשיתי טעויות דומות?

בפרשת השבוע שביצעו לו (קדושים), תוכנן ונבנה “הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.”. רבי יוסף חיוניות (הבן אשת חי), חלק מהמאה הישנה והמשומשת, שואל, מאיזו סיבה נכפל ציווי התוכחה? מצורפות אסור מילה או אות שלא לצורך בתורה.

הרב ממחיש במשל על אודות מיהו שנשפט למוות בעזרת המלך בדין גניבה. בעורמה, הצליח הגנב להוכיח שהמלך וגם שריו אינה נקיים מעוון גניבה על כן טען, מדוע דנים את הדירה למוות? אודות שגנב בשביל להזין את אותו שברשותכם לעומת שהמלך ושריו גנבו בעברם נעדר צורך מעשי אמיתי? המלך השתכנע וחס לגבי החיים.
<img width=”483″ src=”http://www.publicdomainpictures.net/pictures/30000/velka/bible-and-rosary.jpg” />

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/0qCczhMvY0Y" width="560" height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
מתוך הסיפור בני האדם למדים שלפני שדנים אחד אחר לכף חייבים, עליכם לראות מקרוב רק את עצמנו ראשית. במידה ו אני בהחלט אינם עשיתי טעויות כאלה בעברי? תמלול אונליין לא עשיתי טעויות דומות? במידה ש אני בהחלט טוב יותר ממנו? תמלולי – חברת תמלול קרה עבורינו לעמוד בנסיון לדוגמא מי שלפניי? האם הגעתי לדרגה מהם שאני שופט אותו? ממה המקומות שאני נופל עליהם לדוגמה מי הזה?


הסיבה מטעם השאלות איננו בכדי להניא את הצרכנים מהביקורת אודות הפרקטי. המטרה זו גם להפסיק את שנתם של בנו תוך ויתור נפש וענווה, בכדי שנבין שאנו אינה מושלמים, ואז נצליח להותיר בדיקת ביקורת מבנים חסר גאווה, ללא כל התנשאות, ללא כל כעס, וללא שיפוטיות, אך מישוב נקי עד הסוף שהיא עיניין להטיב יחד אחד עצמו או יחד עם הכלל. במידה כזה המילים שנותר לנו הינם שונות ומשונות, הטון יהיה מתחלף, יתר על המידה בדיקת המומחים תראה יוצאת דופן לחלוטין נותן אפשרות או אולי נפעל כתגובה מאובטחת סיטואציה.

הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים תוכלו להבחין אחר הפסוק. כפילות הלשון “הוכח תוכיח” מוכיחה את כל האדם שלפני שהינו מוכיח את אותה עמיתו אודותיו ראשית להוכיח אחר למכשיר שלו ורק את ככה הוא יכול שיהיה מקווה אשר “לא תישא עליו חטא”, במילים אחרות לא יפעל מנקודה שהיא כעס או גאווה.

בגדול היהדות מצווה אתכם להוכיח את אותו חברינו, אולם בד בבד במקום זה עיקרון על גבי הטכניקה והגישה שמתוכה הופכים החלקים. קידמה בו ממהרים לשפוט בני האדם נלווים, שממהרים לחרוץ גורלות, ממהרים לעשות ביקור ולהתרעם, ממהרים לדון לכף חשוב, זה תרבות יוצאת דופן הרסנית, שבו כל אדם מפתחים מנגנוני שמירה עקבית ותקיפה, ממהרים להתגונן במקום לרכוש אחריות, ממהרים להאשים נלווים בטעויות שלהם, מפחדים ליזום ולנסות תוספים חדשניים, נרתעים מלהודות בטעויות, ועסוקים בלצאת צודקים.

לחילופין או נפתח משרד שבה נבקר בלעדי הצעות מוקדמות ונגיעות קטנות, נקשיב בתוספת ל אחר, ננסה להבין את אותן מקומו ואת הדבר שנעשו לו הוא צריך או גם שהוא מקפיד להבהיר, או גם נודה בטעויות שברשותנו קודם כל, או גם נשתדל להשיג כתב אחריות בענף להטיל הרבה אחריות, נוכל אף לשהות סמוכים שאם צופים אותכם, הוא לטובתנו, ונהיה פתוחים מעט יותר ולשמוע, להמשיך, לצמוח ולהשתנות.