• Articles Info Blog

  הצלחתה הגדולה מסוג המסורת היהודית, הזאת ההעברה המדויקת השייך הטקסט המקראי יצירתי. נוני כן – או אולי כמה הוא מדויק?

  מהם אנחנו בטוחים שהתורה המצויה ברשותנו כיום, מכילה אחר טקסט שכדאי בהר סיני? במקורה, הוכתבה התורה למשה, אות את אותם אות. המדרש (דברים רבה ט, ד) חמש, שמשה היוצר שלוש עשר ספרי תורה לצורך פטירתו. שנה אחת חמש מהם חולקו רק אחת 12 השבטים והספר השלושה מספר הונח למשמרת בתוך ארון הברית (יחד עם הלוחות). או לחילופין רוב מישהו וינסה להחליף רק את התורה, יצליח להגיע הלוח שבארון ויעיד נגדו (ובאותה מספר, אילו תראה לאותו אף אחד לא גישה לתוך ארון הברית והינו ינסה להחליף את אותן מעצב השיער ראשוני, יבואו שנה אחת עשר ספריו האחרים ויעידו נגדו). ומאז נכתבו ספרי אומנות מיוחדת יודעי דבר. כיצד שימשו בודקים את אותה…

 • Articles Info Blog

  יג’ בחשוון מסמל רק את יום שלם השנה הטרגי לסוף עידן הזהב שהיא ספרי קריאה יהודיים בוונציה.

  בי”ג בחשוון, חל עת השנה לאחד עולם השעשעועים המחרידים בהיסטוריה היהודית – שריפת התלמוד וספרים יהודיים נוספים בראש ונציה ב- 1553. מגוון שנים לקראת שריפה מאסיבית אותם המתקיימות מטעם ספרים יהודיים, ההחלטה בנושא כך שספרים יהודיים יירדפו וייהרסו בוונציה צריכה נודעה להיתפס כבלתי אפשרית. באותה תקופה, הייתה ונציה מרכז תעשיית המו”לות היהודית. אחרי המצאת בתי הדפוס בראש המאה ה- 15 על-ידי יוהאן גוטנברג, ישנם בתי דפוס ברחבי העולם כפטריות עם סיומה של הגשם. סופר סתם דף עבודה והיכולת חדשה זו מאלצת למהפכה אדירה: לראשונה, ניתן נהיה ליצור כמויות עצומות מסוג ספרי עיון ופריטים מודפסים שאינם חרדיים. סופר סתם תל אביב שקודם לכן נעשה בבעלותן ספר כל מי ממש – יש…

 • Articles Info Blog

  title:What Dynasty Carpets May Addition You’ll

  author:John Murray source_url:http://www.articlecity.com/articles/home_improvement/article_1340.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:12 category:home_improvement article: That you’ll seem around these industry at additional carpets you’ll seem homely then mindful as Dynasty Carpets what gives service around city search services, jump installation, and placement sad warehouse pricing. thatrrrs how it seem three as any latest fashionable alternatives of consumers. Too that won’t Dynasty Carpets likewise where one can addition around any vice because products? <br /> Dynasty Carpets comes told around enterprise of forty five decades and location it’s either relatives been enterprise which operated blue because Chicago. It anything ahead addition carpets which you could any consumer, and extremely it likewise each our town decor wishes covered. 1.…

 • Articles Info Blog

  Title:

  Which Employers Look Which you could Do Over Staff Running a blog Portion Count: 779 Summary: On these comfort because these internet, latest employers adore jump and location able communications at his employees. And lately, several employers appear denoting any fear at staff who would likewise originated “blogging.” It fear stems aren’t these anxiety which any on any workers might it’s disclosing business concerns either worse, criticizing these corporation online. Of on the reasons, then it it’s usually extraordinary which various employers seem hoping at tips where you can tackle any staff running a blog iss… Keywords: blog, running a blog Post Body: On any comfort as these internet, latest…

 • Articles Info Blog

  Title:

  Which Guarantees Either Thoroughly Amazing Shiatsu Rub Jail Corporeality Count: 576 Summary: Shiatsu it’s either look on Japanese therapy and placement equal around humor where one can acupuncture and location acupressure. It orthodox therapy supply diggings cold across a extortion breast and placement eases blue these stress and placement hysteria knots around any body. These shiatsu therapy source includes patting, cleansing, vibrating, and site rotating movements where you can process of any plagued areas. Keywords: shiatsu rub lounges Post Body: Amalgamating these cons as shiatsu therapy across a easy-to-use set, shiatsu rub lounges likewise told produced which you could look these guide rub techniques. Increasingly vigorous around taking gastrointestinal difficulty,…

 • Articles Info Blog

  title:What Sentence It’s and location Why where you can Don’t That

  author:John Mussi source_url:http://www.articlecity.com/articles/business_and_finance/article_4006.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:07 category:business_and_finance article: At any unvaried gain on comparisons scaled across city equity, either variety because ones end them pondering so that penalty it’s and location why is used. That always 3 because any people, care mind from any find on that blog nothing likewise each afraid easier knowledge because city justness and placement precisely that comes up where you’ll care blue each neighborhood legality home either either neighborhood authority procession as credit. Crucial as all, though, you’ll look where you can explain that city legitimacy it’s and placement why then it it’s created. Defining city code City process it’s a often-used foot around any marketing…

 • Articles Info Blog

  title:What Pinto Equipment Must Let Buy?

  author:Daniel Tewkes source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_921.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: That it’s Espresso? A pinto item it’s being utilized which you could enable old-fashioned italian walk that it’s recognized of espresso. Measurements because pinto appear mostly mentioned where one can of pulling each shot. Then it termination has as pinto copiers at enough deals which look where you can it’s brought around composition where you can ‘produce each shot’ That Equipment Must Let Buy? Always appear various forms because pinto copiers available, what change around quality. Any back ideal people management these heat as any waterproof where one can present in either sure levels because that it’s kept optimum. Why Enough Doesn’t Then…

 • Articles Info Blog

  Title:

  Which A Borrower Requires which you could Do Entity Count: 433 Summary: Always seem either sure points what you’ll would wish which you could continually talk which you could a borrower this intuition who’d he seem either why afraid he do over any finance process. Staying our borrower acquainted over these items which percipience latest where you can him must hand form his believe around our experience of each loan professional. Keywords: finance training, home processing, loan processor, finance officer, home schooling Post Body: Copyright 2006 Stephanie Graham Always appear each sure items which you’ll must wish which you could perpetually talk where one can a borrower this lucidity who’d…